Utan självkärlek blir man självupptagen

by on 26 mars, 2015

Efter allt jag gått igenom har jag insett hur stort mitt hjärta för andra medmänniskor blivit. Jag känner en otrolig tacksamhet över att varje dag få göra det mitt innersta brinner för. När jag hjälper en annan människa till en positiv förändring skriker hela mitt känslosystem ”JA JA JA” och allt känns så rätt.

När jag laddar mitt eget ”kärlekskonto” genom att ta hand om relationen till mig själv, får jag automatiskt så mycket kärlek att ge till andra. Jag ser på det jag gör ur ett helhetsperspektiv. Det viktigaste är att kärnan (jag) mår bra. Då kommer det att spegla sig i mina övriga relationer och även på jobbet. Det känns alltid lika märkligt att kalla det jag gör för ett jobb. Jag ser det mer som en livsstil och något självklart i mitt liv. Att hjälpa andra samtidigt som jag hjälper mig själv är väldigt meningsfullt för mig. Alla människor jag möter och alla relationer jag har/haft, är värdefulla erfarenheter som hela tiden tar mig framåt genom att jag varje gång får en chans att lära känna mig själv bättre. I varje nytt möte med en annan människa möter vi alltid oss själva.

Hur du ser på andra människor är ofta en spegling på dina tankar om dig själv. Är det med rädsla eller kärlek du möter dina medmänniskor på gatorna? Fördomar och ilska är endast tecken på rädsla och inget som gynnar din egen utveckling. Är dessa fördomar endast att sätt att skydda dig själv på kanske? Kom då ihåg att vi människor är mer lika än olika. Personen som sitter framför dig på tunnelbanan förtjänar lika mycket lycka, framgång och kärlek som du! Vi är alla här på jorden för att lära oss något, men vi gör det på olika sätt. Det du tänker om andra människor är förmodligen saker du tidigare under dagen eller regelbundet säger till dig själv.

När jag tänker goda tankar om mig själv ser jag en tydlig spegling av det vart jag än går, alla människor vill mig väl och är väldigt tillmötesgående. Men de gånger jag själv mår sämre är det väldigt sannolikt att de personer jag möter är lika otrevliga mot mig som jag tidigare under dagen varit.

Världen är endast en spegelbild av det som sker i ditt sinne! Kom ihåg att du skapar din verklighet. Livet går inte i repris, du är i direktsändning varje minut så lev här och nu!

Corfu_island

Kommentera