Familjemönster i relationer

by on 22 april, 2015

Det sexigaste som finns är en man som vet vad han vill och ser till att ta det, kärleksfullt. – Gaya Pienitzka

Jag rekommenderar alla att läsa boken: ”Nu har det skrivits en bok om kvinnligt, manligt, mänskligt” av Gaya Pienitzka och Lennart Lindén. Det här med manligt och kvinnligt är otroligt intressant och jag tror vi alla skulle må bra av att läsa på lite mer inom detta område. Genom att få mer förståelse för varandras olikheter (tex. i kärleksrelationer) kan vi lättare undvika onödiga konflikter och känslotillstånd.

Delar med mig av några intressanta rader i boken som finns i kapitlet om familjemönster:
”De flesta av oss har relationer. Det vi behöver fråga oss för att de här relationerna ska bli bra, är varför vi vill ha dem. Oavsett om vi befinner oss i en nära och intim relation, eller om vi har en önskan om att skapa en sådan är det klokt att ställa sig själv frågor av typen: Varför ska jag ha en nära relation? Vad är det jag vill ha ut av en nära relation? Vad vill jag ge i en nära relation? Vilka spelregler ska gälla för att jag ska må bra?

För att få klarhet i vad jag vill, är det ofta nödvändigt att göra en ordentlig inventering om vilka mönster jag har vuxit upp med. När vi börjar se vilka delar av det vi har fått som vi verkligen vill ha, bevara och föra vidare, och vilka delar vi inte vill ha, blir det enklare att få en ordentlig klarhet i vad som är bra för mig.

Om du sätter dig i en taxi och chauffören frågar dig var du vill åka, vad händer om du säger: Inte Umeå? Du kommer säkerligen inte till Umeå, men du har ingen som helst aning om var du hamnar om chauffören får bestämma. Har han få körningar, finns risken att han kör till det är dags för honom att gå av sitt pass, och det kan resultera i en mycket dyr resa. På motsvarande sätt är det både med våra liv och våra relationer. Det kan bli (emotionellt) dyrt om vi inte själva tar reda på vad och vart vi vill…”

mk

Kommentera