Lyckan i att vara här och nu!

by on 7 september, 2014

Våra tankar är väldigt snabba på att kategorisera och värdera olika känslor och upplevelser. Under det senaste året har jag tränat mycket på att vara närvarande i nuet, något som är betydligt svårare än det låter. Att vara fullt fokuserad på nuet utan att döma eller värdera olika händelser, tankar eller känslor. Bara se, uppleva och känna dem för vad dem är.

Allt som händer har vi människor en tendens att sätta etikett på och värdera, även när det gäller andra människor så är många av oss snabba med att kategorisera varandra.

mindfulness-poster

Citerar Eckhart Tolle: ”För att kunna vara olycklig behöver du ett konstgjort ”jag” med en berättelse, en begreppsmässig identitet. Du behöver även tid – ett förflutet och en framtid. Om du tar bort tiden från ditt elände, vad blir då kvar? Bara detta ögonblick, sådant det är.”

Se vad som händer om du bara tillåter en känsla att finnas där. Mycket lidande och bekymmer uppstår för att man omedvetet tror att tankar som uppstår i huvudet är sanning. Situationer kan inte göra dig olycklig. Dina tankar, tolkningar och de berättelser du skapar i huvudet kan däremot göra dig olycklig.

När du lider och känner dig olycklig, stanna helt och fullt i nuet. Där existerar varken problem eller lidande. Att bedöma någonting som dåligt skapar en känslomässig spänning inom dig. Om du istället bara låter situationen vara som den är, utan att sätta etiketter på den, får du plötsligt tillgång till en enorm kraft. Träna på att undvika att hela tiden bedöma saker som bra eller dåliga. Lämna dina vanemässiga värderingar bakom dig. När du förhåller dig till händelser utan att reagera automatiskt genom att bedöma de som ”dåliga”, kommer du automatiskt uppleva en otrolig frid och harmoni inom dig.

Observera vad som händer i dig när du inte benämner en upplevelse som ”dålig” utan istället accepterar det inom dig, och låter den vara som den är. Du behöver inte alltid agera på dina tankar utan du kan välja att bara observera dem.

Om du har en vara att skapa lidande för dig själv, skapar du förmodligen lidande även åt andra. Men genom att bli medveten om dessa omedvetna reaktionsmönster när de inträffar brukar de även försvinna.

Kommentera