Medverkan i Radio Roslagen

by on 17 juni, 2014

Idag hade jag förmånen att få delta i må-bättre radio med Gaya Pienitzka i Radio Roslagen, där vi pratade om mina egna erfarenheter. Nu kan ni lyssna på hela avsnittet här på webben. http://radioroslagen.se/

Det faktum att vi människor är flockdjur kan vi aldrig komma ifrån. Att vi jämför oss med varandra leder till att vi utvecklas som människor. Men det problematiska är att förr i tiden hade vi cirka 50 personer att jämföra oss med och idag blir vi ständigt propagerade med information och budskap på internet. Vi människor behöver jämföra oss med andra för att bli inspirerade vilket leder till kreativitet och välmående, men jämförelsen har blivit alltmer destruktiv idag. Slankhetsidealet kan ingen ha undgått att lägga märke till, och det finns många sårbara ungdomar där ute som väljer slankhetsidealet före det riktiga livet.

Ätstörningar handlar om så mycket mer än mat, träning och kroppsfixering och kan se ut på olika sätt. De flesta som lider av ätstörningar är normalviktiga, därför är det en myt att ätstörningar enbart handlar om undervikt.

Påverkas din självkänsla överdrivet mycket av din vikt eller kroppsform? Hur ser din inre dialog ut? Skulle du säga likadant till din bästa vän som du gör åt dig själv? Den ätstörda personens självkänsla bygger främst på prestationer och omgivningens bekräftelse och har ofta svårt att sätta ord på sina känslor. Som vi nämner i radion är ofta ätstörningen ett sätt att flytta sitt kaosartade känsloliv ut till kroppen, där det genom självsvält kan kontrolleras. En ätstörning används för att kommunicera något man inte kan uttrycka med ord, som till exempel svårigheter, psykisk smärta och ilska. Ätstörningen kan vara ett rop på hjälp eller en protest, den är en trygghet i sig som man känner tillit till. Den fungerar tröstande, lugnande och är även ett sätt att hantera och undvika känslor som är ohanterbara för personen.

Den är ett sätt att motverka ångest, skam och en känsla av svaghet. Anorexin är ett sätt att skapa gränser, där dessa är svaga eller diffusa för personen. Man installerar en gräns omkring sig själv gentemot omgivningen, ofta mot föräldrar som upplevs som påträngande. Anorexin är även ett sätt att uppnå självkontroll och en känsla av att bemästra ”tjockkänslan”, vilket ger en inre mental styrka. Personen känner sig överlägsen och osårbar. Anorexi ses som en kompetens, dvs. något man är bäst på. Kontroll över hunger, kropp och sig själv känns som en triumf. Anorexin används som ett medel för att bli sedd. Exempelvis genom att man får uppmärksamhet när omgivningen reagerar eller att man får en omsorg man inte fick innan. Anorexin kan också vara ett sätt att få bekräftelse på att man är älskad.

De som lider av ätstörningar har även en tendens att agera undvikande när de berättar om sin ätstörning. Berättelserna innehåller ofta få känslor och mycket undvikande, i form av betoning på att deras liv har varit helt problemfria. Studier visar att ätstörningen används som en distraktion genom att man fokuserar alla sina tankar och all sin energi på att gå ner i vikt, vilket bidrar till att svåra känslor dämpas och trängs undan och, efter ett tag, till känslomässig avtrubbning.

Många, inkluvise jag själv upplevde under en lång tid att jag mådde bra under ätstörningsperioden, vilket förtydligar kraften att tränga undan svårigheter, och att detta är ett centralt motiv bakom ätstörningen.

Anorexin används som ett sätt att frigöra sig från föräldrarna och uppnå autonomi. Personen kan försöka bli oberoende genom att förneka sina behov. Vissa tränar på ett destruktivt sätt och låter ångest styra över hur många pass i veckan det blir istället för att gå på känsla. Andra ser det somen tävling att äta mindre och mindre. Visst kan man lägga märke till olika tecken för att se om en person lider av en ätstörning men vi behöver vara medvetna om att det inte endast går att avgöra på personens träningsdos eller kost hur denne mår. Allt handlar om hur tankarna kring kost och träning ser ut.
faser i ätstörning

Jag har valt att utbilda mig till kognitiv coach för jag känner ett kall att hjälpa människor med samma problematik som jag hade. Livet kan vara riktigt fantastiskt om vi vågar njuta fullt ut, på alla plan.

”Det är svårt att bli frisk i ett samhälle som säger åt dig att du faktiskt helst ska vara smal och medveten, att du ska vara lite missnöjd med din kropp, eftersom vårt missnöje får oss att konsumera. Att hitta vem man är och att våga lita till sig själv och sitt värde i ett samhälle som hela tiden beordrar oss att nå det ouppnåbara och beordrar oss att passa in är något oerhört svårt.” – Marie Larsson

http://www.mynewsdesk.com/se/lifecap-ab/pressreleases/gratis-experttips-upptar-funderingar-paa-mat-och-figur-din-tid-paa-bekostnad-av-annat-1008911?utm_source=channel&utm_medium&utm_campaign=facebook&utm_content

skönhetsideal

Kommentera