Har du någon i din närhet som dricker för mycket?

by on 11 augusti, 2014

Häromdagen lyssnade jag på ett inspelat avsnitt på Radio Roslagens webbradio, där Gaya Pienitzka som driver Lifecap intervjuade Olivia Trygg från stiftelsen Trygga barnen. Stiftelsen arbetar med att hjälpa barn och unga i familjer där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats. Samtalet var väldigt givande och även berörande att lyssna på!

Många förknippar alkoholism med personer som ligger på parkbänken, vilket är en väldigt skev bild av hur denna problematik ser ut. De flesta alkoholproblem sker inom hemmets dörrar och det blir allt vanligare att människor ”super bort sina bekymmer”. Det finns även ett stort mörkertal och många som inte ens är medvetna om att de lider av denna problematik. Man vill inte gärna inse att man lider av psykisk ohälsa och tänker lindrande tankar som: ”det finns väl många som dricker som jag” eller: ”visst är det väl vanligt att folk mår bättre av att dricka” för att skjuta bort sin oro och självinsikt för stunden. Precis som med ätstörningar går det i de flesta fall inte att avgöra på utsidan/fasaden om personen i fråga lider av alkoholproblem. Det är inte ovanligt att den drabbade bär snygga kläder och är mån om sin hygien, vilket gör det betydligt svårare att upptäcka sjukdomen.

Olivia har växt upp med en pappa som valde alkoholen framför sin familj. Hennes mamma sa: ”om du inte får hjälp nu finns det en risk att du själv blir alkoholist eller träffar någon som missbrukar” och fick Olivia att själv inse att även hon behövde hjälp eftersom hon såklart blivit påverkad av pappans drickande. Hon var tvungen att bryta detta dysfunktionella beteende som hon byggt upp för att undvika att i framtiden söka sig till missbrukare eller bli beroende av något destruktivt själv. Att växa upp med en alkoholiserad pappa resulterade i att Olivia byggt upp ett extremt stort kontrollbehov, då hon både hällt ut och gömt pappans alkohol ett flertal gånger. Anledningen till att missbrukare dras till varandra beror på att vi attraherar och attraheras ofta till det beteende vi känner igen. Återigen kan vi se hur vi väljer partners beroende på hur vår relation till våra föräldrar sett ut som barn. Hur har du gjort i hopp om att få närhet? Vissa drar sig undan och visar sig känslokalla medan andra ständigt passar upp sin partner. Det är därför det är så viktigt att arbeta med sig själv och titta på sina egna beteendemönster för att upptäcka omedvetna strategier, för att till slut finna en så trygg och frisk partner som möjligt. Tack vare att Olivia jobbat med sig själv kommer hon förmodligen inte välja en partner som missbrukar i framtiden. Jag blev väldigt berörd och tårarna kom när Olivia i radioprogrammet berättar att hennes pappa år 2010 gick bort, på grund av alkoholrelaterade skador.

Bakom varje missbrukare finns det många anhöriga som ofta far mycket illa. Vi här i västvärlden är inte lika upplysta om vad ordet medberoende innebär som i USA där de ligger minst 20 år före oss i denna problematik. Väldigt många är medberoende idag. I min personliga utveckling jobbar jag fortfarande med att bli fri ifrån att vara medberoende. Det behöver inte alltid handla om alkohol och droger. Under min uppväxt har jag brytt mig mer om min omgivnings känslor än om mina egna. För mig var det viktigare att min omgivning och nära & kära mådde bra än att jag gjorde det. Om jag inte fanns tillgänglig för mina vänner 24 timmar om dygnet kände jag mig värdelös. Där hemma läste jag snabbt av mamma och pappas känslor och försökte sedan anpassa mig därefter, “hur vill dem att jag ska vara idag då? Okej, att vara glad funkar alltid, om jag skulle visa att jag egentligen är arg skulle jag bara vara till besvär = mindre värd.”

I de flesta fall där en person missbrukar blir många anhöriga drabbade och de mår ofta minst lika dåligt som missbrukaren. Om man som anhörig till den drabbade börjar ljuga om saker för att ingen ska märka något, och gång på gång litar på lögner om att det ska bli bättre när förtroendet redan brutits ett flertal gånger tidigare, då är man helt klart medberoende och faktiskt lika ”sjuk” som den som missbrukar. Om man städar och passar upp alkoholisten för att grannarna/omgivningen inte ska se, får alkoholistens drickande inga konsekvenser , vilket såklart möjliggör att sjukdomen fortsätter. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. En del lär sig detta beteende redan som barn medan andra har lärt sig det senare i livet.
Karaktäristiska drag hos medberoende är bland annat följande: De känner sig ansvariga för andra människors beteende, är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver. Att vara medberoende till en alkoholist klassas även som en sjukdom. Vardagen förändras drastiskt och till slut handlar allt om att upprätthålla kontrollen för att inte familjen ska splittras. Personen som är medberoende ljuger alltmer för både sig själv och sin omgivning i hopp om att styra upp situationen. Dennes handlingar resulterar dock i att det blir lättare för missbrukaren att fortsätta vara kvar i sitt beroende.

Det finns många orsaker till att jag utvecklade ätstörningar. En av dem är att min morfar var alkoholist. Läs boken ”flodhästen i vardagsrummet” och förstå varför. Om du inte fått dina känslor bekräftade som barn, vilket sällan varit möjligt om man haft en förälder som missbrukar eller haft mor- och/eller farföräldrar som lidit av psykisk ohälsa (missbrukaren har många obearbetade känslor inombords eftersom han/hon inte blivit bekräftad i känslor som ilska och sorg som barn och därmed inte fått utlopp för dem) – då är det ganska svårt att föra över ”känslo-acceptans” till dina egna barn. Det vi inte fått lära oss av våra föräldrar kan vi inte lära våra egna barn. Oförmågan att våga visa alla våra känslor förs vidare i generationer tills någon väljer att börja jobba med sig själv för att upptäcka och titta på alla dessa omedvetna beteendestrategier. Det är inte som så många tror och även jag själv gjorde, att bara för jag tränger undan mina känslor så försvinner dem – tvärtom! Jag utvecklade en ätstörning när högen av obearbetade känslor inombords blev allt för ohanterliga.

Det är viktigt att även du som lider av medberoende vågar söka hjälp! Om du är osäker på om du är medberoende, rekommenderar jag ändå att du söker hjälp som lever med en person som är alkoholist.

Lifecap är en fantastisk kunskapsportal som även utbildar coacher och terapeuter inom olika områden av missbruksproblematik. Gå in på deras hemsida för att ta reda på mer om medberoende. Det är viktigt att vi börjar inse hur många det är som faktiskt lider av problematiken. Jag rekommenderar er även att besöka hemsidan http://www.nyasteget.se. Madeleine Swartz som driver Nya Steget är certifierad alkohol- och drogterapeut och har även egen erfarenhet inom området. År 2000 tvingades hon lämna sitt gamla liv för att helt enkelt överleva, som hon själv beskriver det på sin hemsida.

Klicka in på http://radioroslagen.se och därefter trycker ni på webbradio på första sidan och i kategorierna trycker ni på ”God morgon Roslagen” och kommer direkt till radioprogrammet.

alkoholism

Kommentera