The Mind Game

by on 11 februari, 2014

Hjärnan är fantastiskt anpassningsbar. Forskning visar att om hjärnan förändras så kommer sinnet att förändras. Det fantastiska är även att om du förändrar sinnet (hur du väljer att tänka) kommer även hjärnan att förändras genom att anpassa sig och bygga nya strukturer efter det som sker i sinnet. Vi blir vad vi tänker! Om du ofta väljer att fokusera ditt sinne mot oro, självkritik och ilska så kommer din hjärna att skapa strukturer för att underlätta detta beteende.Om du istället väljer att agera tvärtom och oftare väljer att fokusera på det positiva i situationer och det positiva med dig själv så kommer hjärnan att forma sig mot detta.

Rick Hanson (Phd) skriver i boken ”Just one thing” att:
”…You can´t stop your brain from changing. The only question is: Are you getting the changes you want?”

1 procent av livet är det som händer. 99 procent av livet är hur vi hanterar det som händer.

I det ögonblick du kommer på dig med ett gammalt reaktionsmönster behöver du skapa förändringar. Ju fler gånger du gör det desto mer djupgående förändringar. Det du väljer att fokusera dina tankar på, kommer du att få mer av. Det som händer i ditt sinne blir det du attraherar. Vi är som magneter – lika attraherar lika. Du kommer att bli och dra till dig saker beroende på vad du tänker!

Bli medveten om dina tankar och lär dig att utnyttja tankens kraft!

psyke

 

”There is no way to happiness, happiness is the way”

Kommentera