Min kompetens

Jag har läst följande kurser för att bli diplomerad coach:

Följande begrepp och teorier studeras och praktiseras:

 • Hälsobegreppet
 • Variabel lära (medicinsk-, psykologisk-, social-, existentiell-, beroende-, hälso- samt livsstilsvariabeln)
 • Vetenskapsteorier
 • Förklaringsmodeller
 • Gruppsykologi, grupprocesser och gruppdynamik
 • Huvudinriktning inom vård och behandling
 • Motiverande samtal
 • Kognitiv beteende teori
 • Existentiella teorier
 • Ångest- och kristeori
 • Anknytningsteori
 • Utvecklingspsykologi
 • Neurofysiologi och neuropsykologi
 • Psykodynamiska teorier
 • Kommunikationsteori
 • Systemteori
 • Det holistiska begreppet
 • Självhjälpsgrupper, familjeterapi, interventioner och nätverksarbete
 • Våld och övergrepp
 • Genusfrågor/perspektiv
 • Terapeutens etik och moral
 • Kartläggninsinstrument (konflikthantering, självskattning, Johari fönster samt KASAM samtliga dessa instrument har jag fått tillgång till).

Utbildningen har även innehållit terapeutisk träning med klienter både individuellt och i grupp samt egen lärarhandledd terapi samt omfattande gruppterapi (minst 30 timmar).

 

Kommentera